ESPiN

Računovodske storitve in svetovanje


Računovodske storitve


Zavedamo se, da je kakovosten računovodski servis, ki opravlja celovite računovodske storitve, eden od pogojev za uspešno poslovanje podjetja. Prav zato se v našem računovodskem servisu trudimo strankam nuditi le te na najvišji možni strokovni ravni.

Nudimo vam naslednje storitve:

  • vodenje temeljnih poslovnih knjig: knjige prihodkov in odhodkov po enostavnem knjigovodstvu za manjše samostojne podjetnike in vodenje glavne knjige po dvostavnem knjigovodstvu za gospodarske družbe in večje samostojne podjetnike
  • vodenje pomožnih poslovnih knjig: analitična evidenca kupcev in dobaviteljev, register osnovnih sredstev, vodenje knjig prejetih in izdanih računov po zakonu o DDV
  • obračun davka na dodano vrednost
  • obračun stroškov dela: obračun plač, regresov, pogodb o delu (podjemnih pogodb), avtorskih honorarjev, obračun najemnin in drugih dohodkov
  • vodenje blagajne
  • izdelava zaključnega računa za gospodarske družbe, davčne napovedi za samostojne podjetnike in vseh zakonsko predpisanih poročil za banko, AJPES in FURS
  • elektronsko oddajanje vseh zakonsko zahtevanih obrazcev preko aplikacije e-davki
  • kontaktiranje z davčnimi in drugimi institucijami
  • kontrola poslovanja in opominjanje na računovodske nepravilnosti
  • svetovanje na finančnem in davčnem področju …

Naše prednosti


Ekonomičnost

Cena mesečnega pavšala z vključenim DDV-jem že od 47,00 €

Prilagodljivost

Mesečni pavšal oblikujemo izključno po količini vaših dokumentov.

Strokovnost

Naši strokovnjaki so vrhunsko usposobljeni, poleg tega pa se še dodatno izobražujejo in redno spremljajo spremembe zakonodaje.

Natančnost

Delo opravljamo vestno in natančno, na opravljeno delo vam damo 100% garancijo.

Vstopite v stik z nami!


Bi radi začeli nov projekt? Vaše mnenje nam veliko pomeni. Pokličite nas ali nam pošljite e-mail in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času!

LANA BIRO d.o.o., Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI26738546, Matična št.: 5945496000